top of page

FINANCIRANJE

Finančni leasing je posebna oblika financiranja nakupa vozil. Leasingojemalcu daje možnost, da dolgoročno pridobi in postane lastnik vozila. Po sklenitvi posebnega dogovora - leasing pogodbe, leasing hiša prenese pravico do uporabe vozila za dogovorjeni čas na leasingojemalca. Za uporabo vozila leasingojemalec plačuje dogovorjene obroke. Po izteku leasing pogodbe, s plačilom zadnjega obroka odkupne opcije, pa leasingojemalec postane tudi pravni lastnik vozila. Naši partnerja sta SKB Leasing d.o.o. in GB Leasing d.o.o.
PREPROSTO

Izpolnite le vlogo in mi opravimo vse ostalo.

HITRO

Odobritve v 24 urah.

 

KONKURENČNE OBRESTNE MERE

UREDITE SI FINANCIRANJE

 

ŽE DANES

  • priložnost za majhna in srednje velika podjetja ter kmete, ki jim je dostop do drugih načinov financiranja otežen

  • prilagodljivost leasinga, ki se v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev; jemalec leasinga ima možnost, da si glede na svoje finančne zmožnosti prilagodi višino obroka ter dolžino trajanja leasinga.

  • prihranek likvidnih sredstev, ker pri financiranju nakupa z leasingom potrebuje jemalec leasinga le manjši začetni del lastnih sredstev za polog; prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe ali poslovne odločitve, ki zagotavljajo večji donos kot znašajo stroški leasinga

  • brez dodatnih oblik zavarovanja, ker je vozilo v primeru finančnega leasinga hkrati tudi zavarovanje

bottom of page